Best Korea

Best Korea

Best Korea

งานนี้ต้องการมากกว่าความเป็น Product Shot เราจึงได้เพิ่มพรอพประกอบตัวอย่าง Lifestyle เข้าไป ทำให้สินค้าดูเป็นมิตรขึ้น โดยโจทย์มีแบ่งตามประเภท 5 รายการ พรอพและพื้นหลังที่เลือกไว้ 5 แนวที่แตกต่างกัน เป็นงานที่ต้องบอกว่าถ่ายภาพไป กลิ่นก็หอมไป สุขใจทั้งทีมงานและลูกค้าครับผม

HN

error: Content is protected !!